ΓΕΡΜΑΝΟΣ   Α.Β.Ε.Ε. Ν. Όλβιο – Ν. Ξάνθης
-Μηχανήματα Συσκευασίας Μπαταριών
-Γερανογέφυρες Ανύψωσης και Μεταφοράς Προϊόντων
-Κατασκευή και εγκατάσταση Αλεξικέραυνων με χρήση φωτοβολταϊκών
-Κτιριακές εγκαταστάσεις
VERTICAL A.E.B.E. Γενισέα – Ξάνθης
-Φιξαριστικό μηχάνημα Καλσόν
-Φιξαριστικό μηχάνημα εσωρούχων simless
-Μεταφορικές γραμμές της παραγωγής των προϊόντων
-Εγκαταστάσεις Πλεκτηρίων
-Δίκτυο Πεπιεσμένου ατμού
-Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα
-Δίκτυα αναρροφήσεως
-Φίλτρα κατακράτησης και συλλογής νημάτων
-Κατασκευή και Εγκατάσταση Κλιματισμού Βιομηχανικού χώρου
-Εγκατάσταση μηχανημάτων βαφής καλσόν και εσωρούχων
-Εγκατάσταση σιδερωτήριου καλσόν
-Εγκατάσταση συσκευαστικών
-Κατασκευή trailer μεταφοράς προϊόντων INOX
-Κατασκευή ανοξείδωτων δεξαμενών αποθήκευσης αποσκληρυμένου νερού 120.000 liters
-Κατασκευή συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης
-Κατασκευή αντλιοστασίου
DIAXON A.E. ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής
-Κατασκευή και τοποθέτηση μεταφορικών ταινιών Scrap Πολυπροπυλενίου
-Εγκατάσταση γερανογέφυρας
ΜΑΪΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης
-Κατασκευή και εγκατάσταση     Ξηραντικού   Μηχανήματος   Αφύγρανσης
χαρτομανδρέ (σχεδίαση και κατασκευή ανήκει αποκλειστικά στην ΟΡΦΕΑΣ)
-Κατασκευή δικτύου διανομής υγραερίου χαμηλής πίεσης
BOLERO A.E. ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής
-Κατασκευή ανοξείδωτων μεταφορικών ταινιών παραγωγής γκοφρέτας
-Κατασκευή και εγκατάσταση δικτύου αναρροφήσεως αναθυμιάσεων και
θερμού αέρα από τις μηχανές παραγωγής.
ICA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ξάνθη
-Κατασκευή δικτύο ανοξείδωτου συσκευαστηρίου διαλυτικού
-Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης διαλυτικών χημικών
-Κατασκευή δικτύου πεπιεσμένου αέρα
-Εγκατάσταση μηχανημάτων παρασκευής χρωμάτων
-Κατασκευή αυτομάτων θυρών εφοδιασμού
-Μηχανικές ράμπες φορτοεκφόρτωσης
-Κατασκευή Αντικεραυνικής προστασίας – κατασκευή και τοποθέτηση αλεξικέραυνου
-Κτιριακές εγκαταστάσεις
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης
-Μοντάζ όλης της γραμμής παραγωγής κυβόλιθων
-Κατασκευή RAX ρομποτικού συγκροτήματος αποθήκευσης και φορτοεκφόρτωσης
-Κατασκευή μεταφορικών ταινιών μεταφοράς πρώτων υλών παραγωγής
-Κατασκευή Σιλό αποθήκευσης αδρανών υλικών
ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.Ξάνθη
-Κατασκευή ειδικών μεταλλικών εγκαταστάσεων και εξαρτημάτων.
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΣΕΑΣ Ν.Ξάνθης
-Μοντάζ μηχανημάτων γραμμής παραγωγής (Εκκοκκισμού)Βάμβακος
-Κτιριακές εγκαταστάσεις
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ Ν.Ξάνθης
-Μοντάζ μηχανημάτων γραμμής παραγωγής (Εκκοκκισμού)Βάμβακος
ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ HYUNDAI Ξάνθη
-Κατασκευή και τοποθέτηση αυτόματων θυρών
ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ FIAT Ξάνθη
-Κατασκευή τεχνικών εγκαταστάσεων συνεργείου επισκευών αυτοκινήτων
ΤΣΕΓΓΕΛΕΤΟΣ TOYOTA Ξάνθη
-Κατασκευή τεχνικών εγκαταστάσεων και αεραγωγών αναρροφήσεως
XIFIAS A.E.B.E. Καβάλα
-Κατασκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων καθαρισμού λημμάτων(βιολογικός καθαρισμός)
-Κατασκευή ανοξείδωτων καροτσιών μεταφοράς ιχθύων
-Κατασκευή Ψυκτικών θαλάμων
FANCO A.E. ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής
-Σχεδίαση και κατασκευή Φιξαριστικού μηχανήματος πλυσίματος και σιδερώματος ρούχων
FANWEAR A.E.   ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής
-Κατασκευή ειδικών φορμών σιδερώματος κάλτσας
BULFANCO LTD Βουλγαρία
-Κατασκευή φιξαριστικού μηχανήματος πλυσίματος και σιδερώματος ρούχων
-Κατασκευή φορμών σιδερώματος κάλτσας
MAXIA.B.E.E.  ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης
-Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής LATEX κοκκοφοίνικα
-Κατασκευή σωληνώσεων δικτύων γλυκόζης
-Εγκατάσταση ατμολεβητών
-Κατασκευή μηχανήματος αυτόματου στεγνώματος στρωμάτων φυσικού Latex
-Κατασκευή μηχανημάτων ανακύκλωσης κοκκοφοίνικα
-Κατασκευή δικτύου θέρμανσης Βιομηχανικού χώρου
-Κατασκευή δικτύου πεπιεσμένου αέρα
-Κατασκευή δικτύου πυρασφάλειας
COCOMATA.B.E.E. ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης
-Κατασκευή αυτόματων μηχανημάτων παραγωγής στρωμάτων LATEX
GREEN COTTON A.B.E.E. ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης
-Κατασκευή μηχανήματος λαναρισμού βάμβακος
-κατασκευή δικτύου αναρρόφησης αιωρούμενων αντικειμένων (σκόνης).
ALEX PAK
Κατασκευή πολυκαταστημάτων
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ.
ΠΑΙΑΝΙΑ(ΑΘΗΝΑ)
-ΙΣΤΙΑΙΑ
-ΘΗΒΑ
-ΞΑΝΘΗ
-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
-ΧΑΛΚΙΔΑ
ΝΕΤ ΜΑΚ ΕΠΕ . ΒΙ.ΠΕ Καβάλας
-Κτιριακές εγκαταστάσεις
HYUNDAI  . Ξάνθη
-Έκθεση αυτοκινήτων
ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ξάνθη
-Βιομηχανικό κτίριο
-Προμήθεια και εγκατάσταση γραμμής παραγωγής κυβόλιθων
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΒΕΕ Μαγικό Ξάνθης
-Αποθήκες σιτηρών
ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΕΒΕ Βιομηχανία αλλαντικών ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης
 -Κτιριακές εγκαταστάσεις
GREENOILΑΕΒΕ ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης
-Μεταλλική κατασκευή ικριώματος, εγκατάστασης υδρογονοποιήσεως
 Λαδιού.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ. SUPER MARKET. Σαμοθράκη
-Κτιριακές εγκαταστάσεις LOGISTIC
ΜΑΙ ΤΕΧ Βαφεία φινιστήρια
-Βιομηχανικά κτίρια
-Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού 800.000 λίτρα / 24h

 

GERMANOS   Α.Β.Ε.Ε. Ν. Olvio – Xanthi
-Packaging Machinery Batteries
-Lifting Cranes and Transport Products

-Manufacture and installation of lightning arresters using photovoltaic

-Buildings
VERTICAL A.E.B.E. Genisea – Xanthi
-Fix machine tights
-Fix machine underwear simless
-Straps production of products
-Facilities knighting machines
-Compressed vapor
-Compressed air network
-networks suction
-Filters retention and collection thread
-Manufacture and Installation of air condition for Industrial Area
-Install painting machines pantyhose and lingerie
-Install pantyhose ironing service
-Installation of packaging
-Construction trailer transport INOX products
-Manufacture of stainless steel storage tanks 120.000 liters of demineralized water
-Construction of fire protection systems and fire
-Construction of pumping station
DIAXON A.E. I.A. Komotini
-Construction and installation of conveyors Scrap Polypropylene
-Install crane
MAILIS Α.Ε.Β.Ε. I.A. Alexandroupoli
-Construction and installation Dehumidification drying apparatus
chartomandre (design and construction is purely ORFEAS)
-Construction of a low-pressure gas distribution
BOLERO A.E. I.A. Komotini
-Manufacture of stainless steel conveyors wafer production

-Manufacture and installation of suction vapor and hot air from the production machines.

ICA HELLAS Α.Ε. Xanthi
-Construction of stainless packing solvent
-Construction of storage tanks chemical solvents
-Construction of compressed air
-Installation of machinery for preparing color
-Manufacture of automatic doors supply
-Mechanical loading ramps
-Construction lightning protection, construction and installation of lightning protection
-Βuildings
THRACE CONSTRUCTION MATERIALS Α.Ε. I.A. Xanthi
-Editing whole production line blocks
-Construction RAX robotic storage and handling
-Manufacture of conveyors transport raw materials production
-Construction of Storage Silos aggregates
DOMIKI XANTHIS Α.Ε.Xanthi
-Construction of special steel plants and accessories.
EKOKKISTIRIA GENISEAS Xanthi
-Editing machines production line (gin) Cotton
-Buildings
EKOKKISTIRIO PEZOULAS Xanthi
-Editing machines production line (gin) Cotton
THAGGOPOULOS HYUNDAI Xanthi
-Construction and installation of automatic doors
STERGIADIS FIAT Xanthi
-Construction of technical facilities repair shops
TSEGKELETOSTOYOTA Xanthi
-Construction of technical installations and airway suction
XIFIAS A.E.B.E. Kavala
-Construction and installation of machinery cleaning entries (biological treatment)
-Manufacture of stainless steel trolley fish
-Construction Coldroom
FANCO A.E. I.A. Komotini
-Design and construction fix machine washing and ironing clothes
FANWEAR A.E.   I.A. Komotini
-Construction of special forms Ironing sock
BULFANCO LTD Bulgaria
-Design and construction fix machine washing and ironing clothes
-Construction of special forms Ironing sock
MAXIA.B.E.E.  I.A. Xanthi
-Manufacture of coconut LATEX
-Manufacture piping networks glucose
-Install steam boilers
-Construction machine automatic drying layers of natural Latex
-Construction machinery recycling coconut
-Construction of industrial space heating
-Construction of compressed air
-Construction of fire security
COCOMATA.B.E.E. I.A. Xanthi
-Κατασκευή αυτόματων μηχανημάτων παραγωγής στρωμάτων LATEX
GREEN COTTON A.B.E.E. I.A. xanthi
-Construction machinery carded cotton
-κConstruction Network suction suspended objects (dust).
ALEX PAK
Construction stores
PRIVATE ΚΤΕΟ.
PAIANIA (ATHENS)
-ISTIEA
-THIVA
-XANTHI
-ALEXANDROUPOLI
-ΧΑΛΚΙΔΑ
ΝΕΤ ΜΑΚ ΕΠΕ . I.A. Kavala
-Buildings
HYUNDAI  . Xanthi
-Cars Exsibition
ZARRAS CONCRETE Xanthi
-Industrial Building
-Supply and installation of production line blocks
AGRODIATROFIKI ΑΒΕΕ Magiko Xanthi
-Grain storage
IFANTIS ΑΕΒΕ Sausage Industry I.A Alexandroupoli
 -Buildings
GREENOILΑΕΒΕ I.A Alexandroupoli
-Metal construction scaffolding installation oil hydrogenation.
PAPANIKOLAOU ΑΕ. SUPER MARKET.Samothraki
-Buildings LOGISTIC
ΜΑΙ ΤΕΧ Dyeing
-Industrial Buildings
-Manufacture Septic 800,000 liters / 24h

techplaceΠελάτες μαςOur Customers