ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ν. Όλβιο – Ξάνθη

Λεπτομέρειες

  • Μηχανήματα Συσκευασίας Μπαταριών
  • Γερανογέφυρες Ανύψωσης και Μεταφοράς Προϊόντων
  • Κατασκευή και εγκατάσταση Αλεξικέραυνων με χρήση φωτοβολταϊκών
  • Κτιριακές εγκαταστάσεις
techplaceΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ν. Όλβιο – Ξάνθη