Μελέτη

Μελέτη

Συντονίζουμε τις διαδικασίες σχεδίου και κατασκευής, ενώ μεριμνούμε για την ανάπτυξη, το χρονοδιάγραμμα και τη λειτουργία του προγράμματος. Έτσι μεγιστοποιούμε τη χρήση της μηχανοποίησης και της προκατασκευής.

Η Dias , μπορεί να αναλάβει τον σχεδιασμό των έργων για:

techplaceΜελέτη