Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

Εφαρμόζοντας τις αρχές σύγχρονων κατασκευών και εστιάζοντας στη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των υπηρεσιών μας, αναζητούμε τη μείωση των καθυστερήσεων και την εξάλειψη του αντιοικονομικού κόστους. Για αυτόν τον σκοπό, ενσωματώνουμε τις διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής και χρησιμοποιούμε την επανάληψη, προκειμένου να μειώσουμε τις καμπύλες εκμάθησης, μεγιστοποιούμε τη χρήση της μηχανοποίησης και της προκατασκευής και αδιάλειπτα προάγουμε την επιτόπου διαχείριση. Επιπλέον, βελτιώνουμε την διαχείριση κινδύνου τηρώντας αρχείο Υγείας και Ασφάλειας. Η Dias, μπορεί να αναλάβει τον σχεδιασμό των έργων για:

techplaceΣχεδιασμός