Η Dias Group Ltd

Η οργάνωση, η σκληρή δουλειά, οι πεπειραμένοι συνεργάτες και η τεχνογνωσία, την οποία έχουμε επιτύχει τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν τοποθετήσει την Dias Group στο άριστο επίπεδο

Η ιστορία μας

Η οργάνωση, η σκληρή δουλειά, οι πεπειραμένοι συνεργάτες και η τεχνογνωσία, την οποία έχουμε επιτύχει τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν τοποθετήσει την Dias Group στο άριστο επίπεδο, στο οποίο βρίσκεται σήμερα με σκοπούς επέκτασης στην υπόλοιπη ελληνική περιφέρεια, καθώς και σε άλλες χώρες.
Η έναρξη του 21ου αιώνα συμπίπτει με την έναρξη της νέας περιόδου άνθισης και σφοδρών εξελίξεων της οικονομίας της χώρας μας. Η επικείμενη αναδόμηση των Βαλκανίων δημιουργεί προϋποθέσεις και ευκαιρίες σε νέες αγορές για τις Ελληνικές εταιρίες σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η Δίας δραστηριοποιείται από το 1983 με την επωνυμία ΟΡΦΕΑΣ ΕΠΕ, η οποία διατηρεί έναν ηγετικό ρόλο στην κατασκευή Βιομηχανικών κτιρίων και μηχανικού εξοπλισμού έχοντας βοηθήσει πολλούς πελάτες της στην ανάπτυξη της Βιομηχανικής τους παραγωγής.
Το 2008 η Δίας αναλαμβάνει εξολοκλήρου τις δραστηριότητες του κατασκευαστικού-τεχνικού τομέα, καθώς και του εμπορικού τμήματος, ενώ έχει την ευθύνη της προμήθειας και της ανάπτυξης προϊόντων, όπως βιολογικοί καθαρισμοί, ψύξη, θέρμανση, από γεωθερμία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Βρισκόμαστε σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με έδρα την Ξάνθη, Θράκη (Βόρεια Ελλάδα) και λειτουργούμε σε περιβάλλον υψηλών ηλεκτρομηχανολογικών προτύπων και προτύπων μηχανοργάνωσης.
Το έμψυχο δυναμικό μας αποτελείται από πεπειραμένους εκπαιδευμένους μηχανικούς και συμβούλους (διαφορετικών ειδικοτήτων), καθώς και πεπειραμένους τεχνικούς, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι συνοδοιπόροι της εταιρίας μας για περισσότερο από δύο δεκαετίες.
Εν κατακλείδι, προβαίνοντας σε μία σειρά στρατηγικών Συμμαχιών με άλλες εταιρίες της χώρας, είμαστε πιο ευέλικτοι στο να παρέχουμε συνολικές λύσεις και να αναλαμβάνουμε έργα κάθε μεγέθους (μικρά ή μεγάλα).

Γιατί εμάς;

Απώτερος σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε αξία, η οποία θα αντικατοπτρίζεται και στον πελάτη και στην εταιρία συνολικά. Αναζητούμε την αξία μέσω της αρχικής κατανόησης των βασικών παραγόντων που τη δομούν και εκείνων που τη διαβρώνουν.
Έχουμε τακτοποιήσει έξι βασικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι ουσιαστικοί στη δημιουργία της αξίας:

με το πέρασμα του χρόνου γίνεται πιο πολύτιμη. Αναζητούμε την ανεύρεση του τι είναι σημαντικό γα τους πελάτες μας από την άποψη του χρόνου, καθώς το στοιχείο του χρόνου είναι κυρίαρχο σε κάθε απόφαση και ενέργεια που λαμβάνουμε.

έχουμε στενή επικοινωνία με τους πελάτες μας και κάνουμε το καλύτερο δυνατό, προκειμένου να τους κατανοήσουμε πλήρως, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε και ει δυνατό, να εξαλείψουμε το στοιχείο του ρίσκου αποκτώντας την εμπιστοσύνη τους, η οποία αποτελεί τη βάση μίας επιτυχημένης συνεργασίας.

όταν η ουσία της αξίας αποτελεί τον δρόμο προς την εκπλήρωση, θέτει μία κατεύθυνση και παρά το ότι αυτή η κατεύθυνση είναι μοναδική για κάθε μεμονωμένο πελάτη, διαθέτει μία κοινή βάση: την ικανοποίηση του στόχου.

η εικόνα αποτελεί την ενσωμάτωση συναισθημάτων και αντιλήψεων στον πυρήνα της αξίας. Για αυτό τον λόγο, συνεχώς αναζητούμε τη βελτίωση και προώθηση της εικόνας μας, προκειμένου να παράγουμε αξία και επιρροή, η οποία θα μας επιτρέψει να δομήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας.

η καινοτομία αναδεικνύει τη διαφοροποίηση, η οποία αποτελεί τον βασικό τρόπο δόμησης της αξίας! Επίμονα αναζητούμε νέους τρόπους βελτίωσης της παράδοσης έργων, έτσι ώστε να αυξήσουμε την ικανοποίηση του πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Έχουμε αυστηρούς κανόνες, όσον αφορά την πιστή τήρηση στους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας. Επιπλέον, σεβόμαστε το περιβάλλον σε όλες του τις διαστάσεις και κάνουμε τα μέγιστα, προκειμένου να το διατηρήσουμε χωρίς να κάνουμε συμβιβασμούς, όσον αφορά την προστασία ή την ταυτότητά του. Η κοινωνική συνείδηση είναι ιδιαίτερα σημαντική στην απόκτηση της εμπιστοσύνης των ανθρώπων, η οποία αποτελεί το θεμέλιο αξιοπρεπών και μακροχρόνιων σχέσεων.

Οι δεξιότητές μας

Το σύστημα παράδοσης Σχεδιασμού / Δόμησης αποτελεί τον συνδυασμό του σχεδίου ενός κτιρίου με την κατασκευή του. Αναλαμβάνοντας την ενσωμάτωση και διαχείριση των διαδικασιών σχεδίου και κατασκευής ως κάτι ενιαίο, διασφαλίζουμε τον συγχρονισμό και την εξάλειψη χρονικών κενών μεταξύ του σχεδιασμού και της ανάπτυξης. Συντονίζουμε και τις δύο διαδικασίες, ενώ μεριμνούμε για την ανάπτυξη, το χρονοδιάγραμμα και τη λειτουργία του προγράμματος.
Μειώνοντας τα σημεία επαφής με τους πελάτες, τους εξασφαλίζουμε χρόνο και τους επιτρέπουμε να έχουν μία σαφέστερη και πλέον συνεκτική εικόνα της εξέλιξης του έργου τους.

Σχεδιασμός
Ανάπτυξη
Προγραμματισμός
0

Ολοκληρωμένα

έργα

0

Ευχαριστημένοι

πελάτες

0

Εργατοώρες

0

Brainstorming

diasΗ Εταιρεία μας